ภาคกลางตอนบน1 ภาคกลางตอนบน2 ภาคกลางตอนกลาง ภาคกลางตอนล่าง1 ภาคกลางตอนล่าง2 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ภาคเหนือตอนบน1 ภาคเหนือตอนบน2 ภาคเหนือตอนล่าง1 ภาคเหนือตอนล่าง2
ความคืบหน้าการดำเนินโครงการ

จำนวนโครงการ มูลค่า(ล้านบาท)