สัญลักษณ์แผนที่
แยกแหล่งงบประมาณ
งบประมาณจังหวัด
งบประมาณกลุ่มจังหวัด
งบประมาณกระทรวง กรม
งบประมาณกลางของรัฐบาล
งบประมาณที่ อปท. สนับสนุน
งบประมาณสำหรับบริหาร
งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ

แยกตามลักษณะโครงการ
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

แยกตามมิติการปฏิบัติราชการ
ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ
ด้านคุณภาพการให้บริการ
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
ด้านการพัฒนาองค์กร
สีของธง
ภาคกลางตอนบน 1 : พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี สีส้ม
ภาคกลางตอนบน 2 : ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สีม่วง
ภาคกลางตอนกลาง : ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว สีชมพู
ภาคกลางตอนล่าง 1 : นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สีฟ้า
ภาคกลางตอนล่าง 2 : เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สีเขียว
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย : สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สีม่วง
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน : ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สีฟ้า
ภาคใต้ชายแดน : สงขลา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล สีชมพู
ภาคตะวันออก : ชลบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง สีน้ำเงิน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 : อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สีฟ้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร สีส้ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง : ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สีม่วง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 : นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สีเขียว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 : อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ สีน้ำเงิน
ภาคเหนือตอนบน 1 : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สีน้ำเงิน
ภาคเหนือตอนบน 2 : เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ สีเขียว
ภาคเหนือตอนล่าง 1 : พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ สีส้ม
ภาคเหนือตอนล่าง 2 : นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี สีชมพู